Advokátní kancelář  JUDr. Oldřiška Luňáčková  advokátka

Informace o vzdělání a profesních zkušenostech

Právnické vzdělání

(název školy, rok ukončení)

 • Právnická fakulta UK v Praze (www.prf.cuni.cz) - r. 1981
 • Rigorózní zkoušky - r. 1982
 • Postgraduální studium na Právnické fakultě UK v Praze - 1988 až 1990

Oprávnění k výkonu advokacie

Členka České advokátní komory od roku 1996
(do roku 2007 s pozastavenným výkonem advokacie z důvodu pracovního poměru)

Profesní zkušenosti

Výkon advokacie jako samostatná advokátka, vycházející z dosavadních zkušeností a se zaměřením zejména na pracovněprávní záležitosti, práva ve výstavbě, vlastnické a nájemní vztahy k nemovitostem, uzavírání či posuzování smluvních závazků a uplatňování práv z nich vyplývajících, poradenství pro neziskový sektor; obchodní, občanské a rodinné záležitosti, vše s důrazem na předcházení vzniku sporů a pokud již vznikly, tak na hledání jejich řešení vzájemnou dohodou zúčastněných stran (od r. 2008).

Zkušenosti z pracovních poměrů u zaměstnavatelů

 • METROPROJEKT Praha a.s. (1998 - 2007)

  Agenda zejména obchodní (včetně akcionářské) a pracovněprávní v pozici samostatného právníka, zajišťujícího i veškerou další právní agendu společnosti, včetně zastupování v řízení před soudy a správními orgány.

 • Metrostav a.s. (1996-1997)

  Agenda obchodní se zaměřením na stavební právo, agenda pracovněprávní a organizační (včetně právního servisu při vytváření a rušení organizační jednotky).

 • Správa Pražského hradu (1993-1996)
  (po vzniku Správy Pražského hradu)

  Agenda organizační, pracovněprávní, správní/majetková (vč. restitucí nemovitého i movitého majetku a agendy služebních bytů) se zastupováním v řízení před soudy, obchodní, občanskoprávní, koncepční při vytváření příspěvkové organizace a právního oddělení (ve funkci vedoucí právního oddělení).

 • Kancelář prezidenta republiky (1991-1993)
  (do vzniku Správy Pražského hradu)

  Agenda zejména správní/majetková a pracovněprávní (ve funkci vedoucí odboru majetkové správy).

 • Školská správa pro Prahu 4 (1989-1991)

  Agenda zejména pracovněprávní a vymáhání pohledávek u soudů.

 • Československá televize (1984 - 1989)

  Právní agenda na úseku výstavby.

 • Investa a.s. (1982)

  Agenda v oblasti zahraničního obchodu.

Další profesní působení a činnosti

V letech 1994 - 2007 působení v pracovním senátu Obvodního soudu pro Prahu 10 jako přísedící soudce.

Absolvování obecně zaměřených a speciálních seminářů a praktik v oblasti komunikace mezi lidmi.

Průběžné sledování legislativních změn a judikatury v celospolečenském kontextu, účast na konferencích a vzdělávacích seminářích s právní tématikou, publikování v odborných časopisech.
Advokátní kancelář

JUDr. Oldřiška Luňáčková
advokátka

členka České advokátní komory reg. č. 07788
JUDr. Oldřiška Luňáčková
Advokátní kancelář JUDr. Oldřiška Luňáčková
Žirovnická 2389
106 00 Praha 10
Česká Republika
mobil: +420 606 454 035
ID datové schránky: bi4gysu