Advokátní kancelář  JUDr. Oldřiška Luňáčková  advokátka

Poskytování právních služeb

Advokátní kancelář JUDr. Oldřišky Luňáčkové zajišťuje právní služby na území ČR jak právnickým, tak fyzickým osobám se zaměřením na oblast pracovního práva, obchodního práva, občanského práva, rodinného práva, včetně preventivních kroků a řešení sporných záležitostí souvisejících též s oblastí práv ve výstavbě a ve zdravotnictví.

Poskytuje konzultace a poradenství, právní rozbory, sepisování právních dokumentů, zastupování při jednání s obchodními partnery, před soudy, notáři a orgány veřejné správy a samosprávy.

Zvláštní důraz je kladen na individuální přístup ke klientovi a na předcházení vzniku sporných situací; pokud již vznikly, tak na jejich praktické řešení.

Advokátní kancelář

JUDr. Oldřiška Luňáčková
advokátka

členka České advokátní komory reg. č. 07788
JUDr. Oldřiška Luňáčková
Advokátní kancelář JUDr. Oldřiška Luňáčková
Žirovnická 2389
106 00 Praha 10
Česká Republika
mobil: +420 606 454 035
ID datové schránky: bi4gysu